recreatieve atletiekvereniging

AVG Orion

Algemene Verordening Gegevensbescherming (update 18-05-2018)
 

Beste Orionner,

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Ook verenigingen als Orion moeten aan deze verordening voldoen.

Jouw privacy is belangrijk voor Orion. Om jou duidelijkheid te geven over waar wij jouw persoonsgegevens voor gebruiken, hebben wij een zgn. Privacy Policy opgesteld conform de eisen van de nieuwe EU-verordening. In de toekomst zullen wij continu blijven werken aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en de privacyverklaring.

Orion heeft nagenoeg alle maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG.

Belangrijke informatie

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld.

Wij verwerken overigens geen bijzondere gevoelige persoonsgegevens.

Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.

Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren. Voor een overzicht van al jouw rechten, verwijzen we je naar de privacyverklaring.

Benieuwd naar de Privacy Policy? Klik dan op Privacy Policy Orion.