Orionvenlo

Recreatieve atletiekvereniging

Het kan gebeuren dat er tijdens de dinsdagavondtraining geen gediplomeerde trainer

aanwezig kan zijn. In dat geval wordt er op de spontaniteit van de groep gerekend.

Er zal dan vast wel iemand zijn die de leiding op zich wil nemen. Mocht dit een keer

voorkomen, dan proberen we dit wel een week van te voren kenbaar te maken, zodat

iemand zich al als vrijwilliger kan melden.

 

{backbutton}


Orion wordt gesponsord door