Orionvenlo

Recreatieve atletiekvereniging

door Jan Titulaer. Bewerkt en aangevuld door Henk Timmermans en Henk Goertz.

Onderstaand een korte vogelvlucht door de historie van het atletiekgebeuren in Venlo en Blerick. We brengen hiermee tevens een postume hulde aan Wim Verhoeckx en Overste van de Ven, twee pioniers op bestuurlijk gebied in onze regio.

Van 1900 tot 1953

Reeds rond het jaar 1900 werden in Venlo atletiekwedstrijden georganiseerd. Zoals we dat nu nog wel zien bij onze oosterburen, gebeurde dat door gymnastiekverenigingen.

In 1919 sloot 't Tweede uit Blerick zich aan bij de in dat jaar opgerichte Nederlandse Atletiek Unie.

Op 3 maart 1922 richtte (de latere Overste) F.B.D. van de Ven in Venlo de Limburgse Atletiekbond op, Rood-Wit genaamd. Kort voor de Tweede Wereldoorlog ging deze club mede door de moeilijke omstandigheden ter ziele, maar de kleuren rood en wit zien we later terug als clubkleuren van Festina.

Nog in die oorlog, om precies te zijn op 24 februari 1943, werd als onderafdeling van voetbalclub S.V. Blerick een nieuwe atletiekvereniging opgericht: Atletiek Vereniging Blerick. Wim Verhoeckx was één van de oprichters.

Van 1953 tot 1983: Festina

wim_verhoeckx_klein

In 1953 maakten de atleten van A.V.B. zich zelfstandig en doopten hun club Festina. Dit is het eerste Latijnse woord in de wapenspreuk van de stad Venlo: "Festina lente cauta fac omniae mente" (dwz. "haast u langzaam, doe alles behoedzaam"). Tientallen jaren waren W. Verhoeckx en F. van de Ven de mannen die uitmuntend en bezielend leiding gaven aan het atletiekgebeuren in de regio.

Bekende Festina-atleten vanaf de jaren vijftig waren o.a. de broers Arie en Leen Verbaan en Antoon Jonkers, allen gerenommeerde midden- / langeafstandlopers.

foto: Wim Verhoeckx

In de jaren zestig en zeventig kwamen o.a. de latere Orionleden Henk van Bakel, Henk Goertz, Martin Gorissen, Henk ten Have, Wim op de Laak, Jac Lommen, Bert Müris, Hans van Rooij, Jan Theeuwen, Jan Titulaer, Piet Vervoort, Cock van Wegen. Velen van hen waren erbij toen Festina in 1977 promoveerde naar de 2e klasse van de landelijke competitie. Klik hier voor foto en prestaties.

Andere bekende Festinaleden waren o.a. Carla Beurskens, Johan Kuipers, Carel van Nisselroij.

In 1983 vierde de Venlose atletiekvereniging Festina haar 40-jarig jubileum. In dat jaar kwam de herenploeg van Festina uit in de 2de klas competitie KNAU en deed het niet slecht. Er was een goede mix op de technische nummers van routiniers en aanstormende jeugd. Op de loopnummers enkele nationale toppers en een brede onderlaag. Bestuurlijk was er echter gekissebis over de vraag: moest Festina zich gaan richten op topsport of op de breedtesport? Er ontstond verdeeldheid onder de leden. Sommige leden vonden dat teveel aandacht en geld ging naar een kleine groep lopers. Technische atleten voelden zich achtergesteld en te recreatief ingestelde leden werden zelfs geweerd op trainingen. Leden liepen weg naar AVT (Atletiekvereniging Tegelen) of stopten.

Nog in datzelfde jaar namen de Festinaleden Henk van Bakel, Jac Lommen en Jan Titulaer het initiatief voor de oprichting van een nieuwe recreatieve atletiekvereniging. Zij deden de mondelinge toezegging geen jeugdafdeling te beginnen.

Vanaf 1983: Orion

Op 23 september 1983 was de oprichtingsvergadering in café de Gouden Tijger, Lomstraat 5 te Venlo. Er waren 17 mannen aanwezig en 15 nieuwe leden konden we registreren, d.w.z. 11 van de aanwezigen en 4 die zich reeds schriftelijk hadden aangemeld. Als clubnaam werd gekozen voor het sterrenbeeld Orion (betekenis: groot jager), omdat de eerste recreatieve atletiekvereniging in Noord Limburg wat ruim bemeten was voor de bescheiden opzet. De clubkleur werd "blauw-blauw" gelaten en, na het rood-wit van Festina, koos Orion voor blauw. In de oprichtingsvergadering werd een aantal memorabele standpunten ingenomen die het recreatieve van deze nieuwe atletiekvereniging moesten benadrukken:

 • De atletieksport op een recreatieve manier beoefenen;
 • Zonder betaalde trainers, zonder het huren van een sportzaal of sintelbaan;
 • Eén centrale training per week met een gezamenlijke warming-up, daarna splitsing lopersgroep en technische groep;
 • Na afloop in de kantine gezellig samenzijn, waarbij onderling afspraken gemaakt kunnen worden voor verdere trainingen;
 • Onze doelgroepen zijn senioren en oudere junioren die hún tak van atletiek zelfstandig willen beoefenen;
 • Een minimaal bestuur zonder verdere commissies, geen clubblad, prestaties houdt ieder voor zichzelf bij;
 • Afspraken om gezamenlijk op wedstrijd te gaan gebeurt in onderling overleg;
 • Elke twee maanden een contactbijeenkomst waarbij de planning voor de komende twee maanden wordt opgesteld (ergens in een gezellige kroeg!);
 • Bij voldoende belangstelling starten in de 4e klasse-competitie.

Van deze standpunten staan er in de 21e eeuw nog maar een paar overeind. In de loop der jaren is de atletiekvereniging Orion gegroeid en veranderd. Aanpassing van de oprichtingsstandpunten waren dan ook onomkeerbaar.

Onze eerste voorzitter Wil Grothauzen organiseerde de eerste gezellige avonden in de Gelderse Drift. Jac Lommen sponsorde de eerste 30 (mooie) shirts. Orion bleek aan te slaan bij eerder gestopte atleten. Natuurlijk kostte het Festina enkele leden, maar ook nieuwe gezichten vonden de weg naar de recreatieve atletiek.

Clubblad

In maart 1985 verscheen het eerste clubblad "Orion-clubnieuws" en werden ook de eerste baantrainingen gegeven op de Herungerberg. We waren dan te gast bij AVT uit Tegelen. In juni verscheen het tweede exemplaar van het clubblad, maar nu onder de naam "Orion-zin". In 1985 maakte Orion ook haar debuut in de 3e klasse competitie van de KNAU. De eerste zaaltrainingen vonden in 1985 plaats in het Blariacumcollege. De contributie bedroeg toen Hfl 25,00.

Op 7 november 1986 trad de eerste voorzitter Wil Grothauzen tijdens de jaarvergadering af.

In oktober 1987 was "de Boostenhof" voor de eerste keer startplaats voor de zondagmorgentraining.

In 1988 werd de jaarvergadering onder minimale belangstelling van 5 bestuurs- en 7 leden afgewerkt in zaal "Apollo". Het animo bij het loopgebeuren liep zienderogen terug. Paul Klein Tuente nam daarop het initiatief om het recreatief lopen weer uit het slob te trekken. Er volgde bovendien een ledenwerving in de diverse weekbladen. In dit jaar trad een herenteam van Orion aan in de 4e klasse competitie van de KNAU. Er kwam ook een extra buitentraining ter compensatie van de vervallen baantraining: start bij de Sauna "Blariacum".

In november 1988 werd het eerste lustrumfeest gevierd in de "Piottenwei". Op de volgende jaarvergadering werd nogmaals het recreatieve doel van Orion benadrukt: we houden geen clubkampioenschappen, er worden geen clubrecords geregistreerd, en er komt geen jeugdafdeling.

In 1989 werd de statutaire zetel van Orion, die vanaf de oprichting in 1983 in Panningen was gevestigd, statutair gewijzigd in Blerick. De dinsdagavondtraining startte vanaf dat jaar vanaf "de Boostenhof".

In het begin van de jaren negentig werd door enkele leden een trainerscursus voor lopers gevolgd. De looptrainingen vonden plaats op verschillende niveaus. In oktober 1994 startte de duurlooptraining op zaterdagmiddag.

De contributie ging in 1995 van Hfl 30,00 naar Hfl 40,00 en in 1996 naar Hfl 50,00. In de "Orionzin" van Juli 1995 verscheen naar een idee van Cock van Wegen de 1e keer de rubriek "Geef de pen eens door". Wim Boonhof beet de spits af, velen hebben hem gevolgd. In de jaren '95, '96 en '97 stond Orion driemaal op rij in de finale van de veteranencompetitie.

Orion_competitieteam

Nijmegen 1997: de competitieploeg van Orion. V.l.n.r. Jan Theeuwen, Wim Boonhof, Henk ten Have, Jan Titulaer, Bert Müris, Cock v.Wegen, Hub Hendrikx, Henk v.Bakel, Jac Lommen.

Wedstrijden en activiteiten

 • Oudejaars- en Nieuwjaarslopen, elk jaar vanaf 1984
 • Loop tijdens de Ronde van Panningen
 • Trimloop Helden
 • Blerickse Bergenloop
 • Paalwerpen, Briekgoeje
 • Blaos Oet laup
 • Atletiekreünie
 • St. Maartenstrimloop
 • Halve marathon, trimloop en wandeltocht i.s.m. Invalide Sportvereniging Regio Helden
 • Kleine meerkamp
 • (Spring-)meerkamp
 • Pepijnloop
 • Vijfkamp
 • Kuukvencross
 • Boekendcross

Maar Orion heeft ook niet stilgezeten wat betreft het organiseren van tal van neven-activiteiten: Pistoolschieten, dropping, zwemmen, bezoek brouwerij met barbecue, sportdag Limburgse ziekenhuizen, tafeltennissen, sauna, fietstocht, fierljeppen, boogschieten, kaarten, grote clubactie, handballen, volleyballen, picknick, weekend Ardennen, avondje Gelderse Drift, biljarten, wandelen, Heierhoeveloop, wafelloop vanaf 1994 en kanovaren. Vanaf 1986 heeft Orion onafgebroken deelgenomen aan de estafetteloop Vaals-Venlo.

Onze doelstelling hebben we waargemaakt, recreatief atletiek bedrijven in al zijn facetten zoals lopen, springen en werpen. Er werd geëxperimenteerd met paalwerpen en briek-goeije, we kwamen uit in de vaderlandse competitie en we organiseerden talloze onvergetelijke nevenactiviteiten. Orion hanteert nog steeds geen clubrecords, maar prestatielijsten worden wel bijgehouden, zoals van de marathon en van de testlopen. De KNAU nodigde vier van onze leden uit voor veteraneninterlands.

grotefoto-vtefdbjc

Festina en AV Tegelen zijn in 1992 gefuseerd in een nieuwe atletiekvereniging, Scopias, die haar thuisbasis heeft op sportpark Vrijenbroek in Venlo.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is als derde atletiekvereniging in Venlo Pegasus actief.

Loperboost

In 2008 vierde Orion haar 25-jarig bestaan. Helaas is de technische atletiek in de loop der jaren zo goed als verdwenen. Er zijn nog maar enkele technische atleten binnen onze vereniging. Daarentegen groeit het aantal lopers gestaag, als gevolg van een geweldige "lopersboost" in vooral het laatste decennium.

De Bridge to Bridge Run en de Nieuwjaarsloop (beide wedstrijden onder de vlag van Orion) en de Venloop (georganiseerd door de Stichting Venlo-Loopstad) zijn een groot succes, waardoor het hardloopvirus zich steeds meer uitbreidt. Vooral onder vrouwen is de stijging van het aantal lopers explosief in de laatste jaren.

Begin 2016 heeft Orion meer dan 500 leden. Orion kan een sportieve en gezonde toekomst tegemoet zien.

Terug

Orion wordt gesponsord door